บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
ยินดีต้อนรับ

กิจกรรมของบริษัท

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

งานกีฬาสีประจำปี 2018

กลุ่ม ทีเอฟเอ็มเอส ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี 2018
ภาพบรรยากาศภายในงาน
รายละเอียด... รูปภาพทั้งหมด 1 2

วันที่ 24 กันยายน 2561

Field Day 2018

สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด
ได้มีการจัดงาน Field Day 2018 โดนร่วมกับทางองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
รายละเอียด...

วันที่ 3 สิงหาคม 2561

กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง

ฝ่ายขายและบริการได้จัดกิจกรรม โคนมสัญจร ให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมพอเพียง ในหัวข้อ "โปรแกรมการให้อาหารโคนม" บรรยายโดย นักวิชาการอาวุโส คุณเอื่อมศักดิ์ เงินประดับ
รายละเอียด...


สวนหลวง

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

72 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ดูแผนที่

สระบุรี

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส (สระบุรี) จำกัด

35 หมู่ 8 ถนนพัฒนพงษ์ (ท่าลาน-ห้วยบง)ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

ดูแผนที่

Contact

72 หมู่ 7
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร 0-2813-7820-23,0-2420-7463-4
โทร 08-1639-6587,08-5046-2424
แฟกซ์ 0-2420-0931 (ฝ่ายทรัพยากรฯ)
แฟกซ์ 0-2420-7465 (ฝ่ายบริการธุรกิจ)

Email Address