บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
ยินดีต้อนรับ
     
กิจกรรมของบริษัท

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560

ประกวดโคนม

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
เข้าร่วมงานประกวดโคนมภาคใต้และตะวันตกครั้งที่ 18 ณ. อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด...

วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

Walailak Expo 2017

กลุ่มทีเอฟเอมเอส ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Walailak Expo 2017 (วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์) ตามรอยเท้าพ่อ"
รายละเอียด...

วันที่ 29 ตุลาคม 2559

เปิดตลาดนัดโคภาคใต้

ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มทีเอฟเอมเอสเข้าร่วมงาน เปิดตลาดนัดโคภาคใต้" บริเวณโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช