บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
ยินดีต้อนรับ
     
กิจกรรมของบริษัท

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2560

ประกวดโคนม

บริษัท อาหารสัตว์ไทยสวนหลวง จำกัด
เข้าร่วมงานประกวดโคนมภาคใต้และตะวันตกครั้งที่ 18 ณ. อำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียด...

วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2560

Walailak Expo 2017

กลุ่มทีเอฟเอมเอส ได้เข้าร่วมกิจกรรม "Walailak Expo 2017 (วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์) ตามรอยเท้าพ่อ"
รายละเอียด...

วันที่ 29 ตุลาคม 2559

เปิดตลาดนัดโคภาคใต้

ผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มทีเอฟเอมเอสเข้าร่วมงาน เปิดตลาดนัดโคภาคใต้" บริเวณโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช

สวนหลวง

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด

72 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ดูแผนที่

สระบุรี

บริษัท อาหารสัตว์ไทยสระบุรี จำกัด

35 หมู่ 8 ถนนพัฒนพงษ์ (ท่าลาน-ห้วยบง)ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160

ดูแผนที่

Contact

72 หมู่ 7 ถนนสวนหลวงร่วมใจ
ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทร 0-2813-7820-23,0-2420-7463-4
โทร 08-1639-6587,08-5046-2424
แฟกซ์ 0-2420-0931 (ฝ่ายทรัพยากรฯ)
แฟกซ์ 0-2420-7465 (ฝ่ายบริการธุรกิจ)

Email Address